Úvodní strana » Produkty » Měření hluku » Stavební akustika

Stavební akustika

Zvukoměr HBK 2255 spolu s hlukovými zdroji HBK je vše, co potřebujete pro kompletní řešení na měření kročejové a vzduchové neprůzvučnosti a měření neprůzvučnosti fasád, od měření až po hotový protokol.

2255_Building_Acoustics_paltforms

Se zvukoměrem HBK 2255

Zvukoměr HBK 2255 v konfiguraci Building Acoustics Partner je navržen speciálně pro měření stavební akustiky. Je lehký a odolný a jeho příslušenství se ideálně hodí pro použití na staveništích, kde jsou prach a nečistoty běžnější než fungující výtahy. Konfigurace umožňuje měřit vše, co potřebujete pro měření zvukové izolace, od měření 1/1 nebo 1/3 oktávových pásem až po měření doby dozvuku s přerušovaným nebo impulsním buzením. Mobilní aplikace Building Acoustics Partner umožňuje bezdrátové dálkové ovládání a plnou kontrolu nad měřením a zároveň nabízí naprostou svobodu přizpůsobit se podmínkám na místě.

Můžete současně měřit zdroj (L1) a přijímací místnosti (L2) připojením dvou zvukoměrů HBK 2255 současně. Tato funkce je navržena tak, aby šetřila čas a zvýšila efektivitu, zejména při práci ve dvojici. Aplikace v PC pak při návratu za stůl zkrátí významně dobu pro analýzu a tvorbu reportů a protokolů.

HBK-2255-onWork_N2A5691

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace Building Acoustics Partner přináší zcela novou úroveň efektivity a kontroly při měření stavební akustiky. Plánování měření a automatizace pracovních postupů v mobilní aplikaci pomáhají zajistit, že víte, co a kde máte měřit, nikdy nezapomenete na měření v konkrétním bodě a snadno lze použít opakované měření mezi různými částmi, což vám pomůže minimalizovat celkový počet měření. Je jasné, že se plány při reálných měřeních často mění kvůli podmínkám na místě a aplikace usnadňuje cokoli a kdykoli změnit.

Díky bezdrátové komunikaci ve zvukoměru i v zesilovači máte úplnou vzdálenou kontrolu nad svými měřeními – už nikdy nebudete muset vést kabel pod dveřmi. Během měření jsou k dispozici kombinovaná zobrazení spektra a časového profilu v reálném čase, což velmi usnadňuje kontrolu při práci. Je možné také poslouchat zvuk z měření streamovaný do sluchátek, což je ideální pro situace, kdy potřebujete kontrolovat měření zvenčí místnosti. K dispozici jsou kvalitativní indikátory, které upozorní na problémy s měřením a podrobné zobrazení dat nabízí okamžitý náhled ke zjišťování podrobností. Výsledky jsou automaticky vypočítány v aplikaci, což umožnuje rychlou orientaci nebo řešení případných odchylek a problémů před opuštěním místa měření. A stejně jako u ostatních aplikací zvukoměru lze do projektu snadno vložit fotografie, videa, hlasové a textové poznámky a zdokumentovat tak přesně podmínky měření na místě (např. špatně namontované těsnění dveří).

Aplikace pro PC

Ovšem práce nekončí tím, že je provedeno měření – je třeba ještě analyzovat naměřená data a vytvořit zprávu nebo protokol. PC aplikace Building Acoustics Partner je navržena tak, aby tyto úkony byly nejen co nejefektivnější a nejrychlejší, ale aby zároveň poskytovala maximální přehled a kontrolu dat.

Všechna naměřená data lze prohlížet jak graficky, tak v tabulkové formě. Zobrazení dat umožňuje rychle a snadno porovnat hluk ve zdrojové místnosti, přijímací místnosti a hluk pozadí a také variabilitu mezi polohami u stejného typu měření. Zobrazení měření doby dozvuku poskytuje jasnou vizualizaci poklesů a možnost ručně přepsat detekovaný sklon v případech, kdy je to potřeba. Ukazatele kvality měření jsou zobrazeny ve všech tabulkách měření a jakákoli naměřená hodnota může být také editována, např. pro případy analýzy „co kdyby“. Vytváření reportů v Building Acoustics Partner je rychlé a snadné a zprávy s více oddíly lze generovat pouhými několika kliknutími myši s možností uložit je přímo do formátu PDF nebo Microsoft® Word také s využitím vlastního designu. Data měření lze také exportovat do aplikace Microsoft® Excel® pro vlastní analýzu. Aplikaci Building Acoustics Partner PC lze také použít k analýze a reportům u projektů stavební akustiky měřených zvukoměry B&K 2250 a 2270.

 

Možnosti

 • Měření
  • Vzduchová neprůzvučnost
  • Kročejová neprůzvučnost
  • Vzduchová neprůzvučnost fasád
  • Doba dozvuku
 • Výpočet neprůzvučností podle národních a mezinárodních norem
 • Detailní analýza měření neprůzvučností, včetně manuální úpravy naměřených dat pro analýzy „co kdyby“
 • Vytváření protokolů neprůzvučností podle norem

 

Odesláním formuláře souhlasíte s zásadami zpracování osobních údajů.

Pole označená * jsou povinná.

Odesláním formuláře souhlasíte s zásadami zpracování osobních údajů.

Pole označená * jsou povinná.

Odesláním formuláře souhlasíte s zásadami zpracování osobních údajů.

Pole označená * jsou povinná.